Rozwój pomysłów na biznes 
Witam_KS.html
powrót
Witam_KS.html

Przykładowe rozwinięcie pomysłu ba biznes

  1. Pomysł – jeśli to tylko pomysł zaczynamy od kreacji marki. Jeśli podjęto już działania:

  2. Analiza – ocena bieżącego statusu przedsięwzięcia

  3. Koncept – ogólne zalecenia umożliwiające poprawę sytuacji

  4. Plan – szczegółowy plan działania zawierający opis kolejnych kroków

  5. Wdrożenie – wprowadzenie planu w życie

kontakt
mailto:info@keensquad.com?subject=INFO