Poprawa konkurencyjności 
Witam_KS.html
powrót
Witam_KS.html

Przykładowe zarządzanie konkurencyjnością

  1. Analiza rynku

  2. Analiza biznesu

  3. Wykorzystanie modelu 3COMP*

  4. Rekomendacja działań

  5. Monitorowanie zmian*  Model 3COMP to autorski koncept optymalnego wykorzystania zasobów w środowisku rzadkości. Complex Competitiveness Composition, czyli kompleksowe podejście do kwestii konkurencyjności zakłada identyfikację kluczowych czynników sukcesu, ocenę ich istotności i zdolności wpływania na nie. Na tej podstwawie proponowane są konkretne kroki mające na celu poprawę zdolności przedsiębiorstwa do realizacji zamierzonych celów.

kontakt
mailto:info@keensquad.com?subject=INFO