Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i otoczenia 
Witam_KS.html
powrót
Witam_KS.html

Przykładowa analiza

  1. Na zewnątrz: analiza rynku (konkurenci, klienci, regulacje prawne, szanse i zagrożenia)

  2. Wewnątrz: badanie przedsiębiorstwa (zasoby, kadra, procesy, mocne i słabe strony)

  3. Wnioski: komentarze i propozycje działań w oparciu o model 3COMP

  4. Badanie zmian: pomiar i mapowanie rezultatów podjętych działań

  5. Dopasowanie: bieżące zalecenia umożliwiające optymalizację działań

kontakt
mailto:info@keensquad.com?subject=INFO